Toyota zaprezentuje rajdowego Yarisa z napędem na przednią oś podczas Tokyo Auto Salon 2020
Skoda wycofuje się z WRC
Ott Tanak oczekuje walki w Hyundaiu na zdrowych zasadach
Hyundai rozważa drugi zespół w WRC
Subaru Poland Rally Team odchodzi z RSMP
previous arrow
next arrow
Slider


Kategoria: RO, KJS

Regulaminy RO i KJS: sporo nowości

fot. Maksymilian Borowy

W dniu dzisiejszym, prócz publikacji regulaminu RSMP, Polski Związek Motorowy przedstawił także regulaminy rajdów okręgowych i konkursowej jazdy samochodem. A w nich również sporo zmian.

Rajdy okręgowe

Całkowita łączna długość odcinków specjalnych w rajdzie RO musi mieścić się w przedziale między 25 a 50 km. Długość pojedynczego odcinka specjalnego (OS) nie może przekroczyć 8 km, czyli o jeden kilometr więcej, niż do tej pory.

Wysokość wpisowego w RO w sezonie 2017 wynosi maksymalnie 600 PLN (gdy suma kilometrów OS nie przekracza 35) oraz maksymalnie 800 PLN (gdy suma kilometrów OS przekracza 35).

W sezonie 2017 zezwala się na używanie seryjnych zbiorników paliwa w oparciu o przepisy techniczne zał. J na rok 2016. Zastosowanie bezpiecznych zbiorników jest
dozwolone tylko zgodnie z zał. J art. 253-14. Tablice rejestracyjne muszą mieć oryginalne wymiary i muszą być zamontowane w miejscu fabrycznego montażu tablic rejestracyjnych.

Nowość: rally sprint

Wariantem rajdu okręgowego będzie rally sprint. Ukończenie RS (rally sprintu) nie będzie miało wpływu na uzyskanie prawa do licencji R. W RS muszą być spełnione wszelkie wymogi bezpieczeństwa dot. organizatorów rund RSMP.RS są rajdami jednoetapowymi z maksymalnym czasem trwania 1 dzień i nie dłuższym niż 12 godzin od rozpoczęcia BK1 do ogłoszenia końcowej klasyfikacji oficjalnej RS. Zabroniona jest organizacja, przez tego samego organizatora, w czasie jednego weekendu dwóch zawodów RS.

RS są rajdami rozgrywanymi na trasie tylko jednego odcinka specjalnego, którego długość nie może przekroczyć 6 km. Trasa OS może być przejeżdżana nie więcej, niż 6 razy, z czego maksymalnie 3 razy w jednym kierunku i musi posiadać jednolitą nawierzchnię. Droga wykorzystywana jako OS będzie wyłączona z ruchu publicznego co najmniej na 60 minut przed czasem startu pierwszej załogi. Start pierwszej załogi do OS będzie poprzedzony przejazdem przynajmniej następujących samochodów funkcyjnych organizatora: A, 00, 0.

Na starcie i na mecie OS organizator zobowiązany jest do zapewnienia karetki z lekarzem i samochodu ratownictwa drogowego. Po każdym z przejazdów OS musi być zaplanowana komasacja. Przynajmniej jeden raz w trakcie trwania zawodów musi być zaplanowane serwisowanie. Zaleca się przeprowadzenie serwisowania w przerwie pomiędzy odwróceniem kierunku przejazdów OS. Pozostałe wymagania dotyczące trasy wg art. 3.5, 3.6 oraz 3.9
regulaminu ramowego RSMP.

Do RS będą dopuszczone samochody zgodne z klasami zawartymi w art. 4 regulaminu ramowego RSMP i RO. Organizator zawodów w regulaminie uzupełniającym dokona podziału na grupy i klasy wg własnego uznania.

Załogę stanowi kierowca i pilot, gdzie kierowca musi posiadać ważną licencję stopnia „R” lub „RN”, zaś pilot ważną licencję „R”, „RN”, „R co-driver” lub „B,C”. Osoba zgłoszona jako pilot, będzie dopuszczona bez prawa prowadzenia samochodu na OS. W przypadku zgłoszenia samochodem klasy 2 RSMP kierowca musi posiadać licencję „R”, zaś pilot „R” lub „R co-driver”. Wysokość wpisowego w RS w sezonie 2017 nie może przekroczyć 600 PLN.

Poszczególne RS mogą być łączone w klasyfikacje roczne tzw. „cykle” jedynie w ramach kalendarza imprez pojedynczego klubu.

Zobacz regulamin RO

Dłuższe KJSy

Całkowita łączna długość prób sportowych w KJS nie może przekroczyć 25 km. Maksymalna długość próby w KJS nie może przekroczyć 2 km (do tej pory było to 1,5 km). Dopuszcza się zorganizowanie próby sportowej dłuższej niż 2 km wyłącznie na torach posiadających aktualną licencję PZM oraz wybranych torach okazjonalnych, które muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez właściwą OKSS, jednak w takim przypadku próby te nie mogą być dłuższe niż 4,2 km, a organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia, jak w przypadku wyłączonej z ruchu drogi publicznej lub prywatnej o charakterze odcinka specjalnego.

Średnia prędkość w KJS nie będzie już ograniczona. Dodatkowo zaleca się, aby organizator przewidział „dodatkowe szykany” (wygrodzenia) w celu redukcji prędkości i podniesienia bezpieczeństwa uczestników na kolejnych przejazdach (drugich, trzecich itd.) prób sportowych. Kierownik próby sportowej skorzysta z nich w przypadku osiągania przez załogi zbyt dużych prędkości, pogorszenia warunków atmosferycznych w dniu imprezy (deszcz, śliska nawierzchnia) lub niebezpiecznych sytuacji. Dyrektor musi wydać stosowny komunikat informujący uczestników przed kolejnym przejazdem próby sportowej, na której kierownik próby skorzysta z powyższego zapisu. Organizator musi obowiązkowo ustawić „dodatkowe szykany” na trasie próby sportowej podczas zapoznania z trasą oraz zaznaczyć na rysunkach prób lub w książce drogowej tak, aby załogi mogły oznaczyć je w notatkach. Na odprawie z uczestnikami Dyrektor omówi procedurę ewentualnego zastosowania „dodatkowych szykan”. Powyższe stanowczo zaleca się przy organizowaniu prób sportowych na nowych, nie wykorzystywanych fragmentach dróg.

Przyjmuje się od sezonu 2018 nazwę “Rally Sprint (RS)” zastrzeżoną tylko dla imprez opartych na regulaminie RO zgodnie z załącznikiem W1 – RALLY SPRINT.

Super KJS może odbywać się wyłącznie przy RO, jednak musi posiadać zatwierdzony przez OKSS własny, odrębny regulamin uzupełniający. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończenie przez kierowcę i pilota szkolenia z obowiązujących procedur bezpieczeństwa w rajdach samochodowych.

Organizator Super KJS musi w programie imprezy zaplanować i przeprowadzić w/w szkolenie. Po odbytym szkoleniu uczestnik Super KJS otrzyma dokument (zał. nr 5) potwierdzający znajomość procedur bezpieczeństwa. Dokument ten zachowa ważność do końca danego sezonu.

Maksymalna długość PS dla Super KJS może wynosić 4 km, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa jak dla RO, a zwłaszcza obecności w karetkach pogotowia lekarza o specjalności, jak w załączniku H do MKS. Wszystkie PS muszą być zakończone metą lotną.

Całkowita długość wszystkich PS nie może przekroczyć 25 km. Wpisowe na Super KJS może wynosić maksymalnie 400 PLN. Opis wyposażenia bezpieczeństwa osobistego oraz pojazdów obowiązujące w Super KJS zawarty jest w zał. 3a do niniejszego regulaminu.

Uczestnicy Super KJS mogą ubiegać się o licencje RN na zasadach ogólnych. W Super KJS, w charakterze kierowcy, dopuszcza się udział zawodników posiadających nieaktualne licencje sportu samochodowego, jednakże będą oni klasyfikowani w odrębnej klasie GOŚĆ.

Zobacz regulamin KJS
Do Góry