“Jestem dumna i zadowolona z rezultatów” – wywiad z Magdaleną Misiarz
Znalezienie zastępstwa dla Rajdu Chile 2020 nadal możliwe
ADAC Opel e-Rally Cup z 20 elektrycznymi Oplami Corsa
Oczekujemy na najnowszą generację samochodów Rally 3
Toyota zaprezentuje rajdowego Yarisa z napędem na przednią oś podczas Tokyo Auto Salon 2020
previous arrow
next arrow
Slider


Kategoria: Historyczne, HRSMP

Meandry klasyfikacji punktowej HRPP

Klasyfikacja ustalona przez FIA dla rajdów historycznych nie jest typową klasyfikacją punktową, jaką znamy np. z WRC. Dlatego prezentujemy poniżej podstawy klasyfikacji Historycznego Rajdowego Pucharu Polski. Będzie to w najbliższym opublikowane przez GKSS w formie komunikatu, który ustali właściwą interpretacje regulaminu HRPP w tym względzie.

Zasady klasyfikacji HRPP

Oddzielna klasyfikacja pilotów i kierowców

Kierowcy i piloci zdobywają punkty oddzielnie. Są więc dwie identycznie prowadzone klasyfikacje: Pilotów i Kierowców.

Podział na Kategorie i klasy

W rajdach historycznych pojazdy dzielone są na kategorie i klasy. Nie występuje (bezpośrednio) klasyfikacja w grupach.

Wynika to z kilku przesłanek:

1. Samochody konkurują w ramach podziału na kategorie wiekowe i klasy pojemnościowe:

K1 (FIA) – 1931- 1969:
– w klasyfikacji Kategorii startujące samochody rywalizują bezpośrednio,
– w klasyfikacji Klas pojemnościowych startujące samochody rywalizują w klasach podzielonych na okres do 1961 i okres po 1961:
A1-A3 – dla aut do 1961
B1-B5 – dla aut po 1961

K2 (FIA) – 1970-1975:
– w klasyfikacji Kategorii oraz klas startujące samochody grup 1,2,3 i 4 rywalizują bezpośrednio,

K3 (FIA) – 1976 -1981:
– w klasyfikacji Kategorii oraz klas startujące samochody grup 1,2,3 i 4 rywalizują bezpośrednio,

K4 (FIA) – 1982 -1990:
– w klasyfikacji Kategorii startujące samochody grup A,B i N rywalizują bezpośrednio,
– w klasyfikacji Klas startujące samochody grup A,B i N rywalizują w klasach grupowych oddzielnie dla poszczególnej grupy

Kategorie K1 – K4 to kategorie FIA. W Polsce są dodatkowo dwie kategorie narodowe: K5 i K6 dla samochodów, których modyfikacje przekraczają ścisłe wymogi zgodności historycznej FIA.

K5 (PZM) – obowiązuje jedynie podział na klasy pojemnościowe bez podziału na wiek,
K6 (PZM) – obowiązuje jedynie podział na klasy pojemnościowe bez podziału na wiek.

Klasyfikacje roczne prowadzone są dla wszystkich kategorii (K1-K6) oddzielnie.

Kategorie FIA (K1 – K4) maja charakter „generalki” dla okresu przypisanego danej kategorii. Pozwala to na bezpośrednie konkurowanie, które historycznie konkurowały na rajdowych trasach. Jednocześnie eliminuje to bezpośrednie konkurowanie samochodów, które technologicznie pochodzą z górnych epok dając jednym automatyczna przewagę i pozbawiając drugich najmniejszych szans na sukces sportowy.

Kategorie PZM mają charakter „przejściowy”. Powołanie tych kategorii daje możliwość startu w HRPP zawodnikom, których samochody nie spełniają fragmentarycznie wymogów historyczno technicznych dla kategorii FIA (K1 – K4). Mogą w niej startować zawodnicy na samochodach zbudowanych częściowo w oparciu o podzespoły z innych modeli, a fragmentarycznie z okresów późniejszych niż dopuszczone w rajdach historycznych.

Z uwagi na zakres możliwych modyfikacji w tych kategoriach nie ma w nich podziału na okresy, a jedynie na klasy pojemnościowe. Taki podział na kategorie i klasy zapewnia możliwie najbardziej sprawiedliwy system dający wszystkim zawodnikom możliwie równe szanse sukcesu sportowego.

Wyniki rajdów

Wynik rajdu jest wynikiem czasowym osiągniętym przez poszczególne załogi (w podziale na kierowców i pilotów, w kategoriach, w których są one sklasyfikowane). Oznacza to, że jeśli w rajdzie startują załogi z wszystkich kategorii, to klasyfikacja obejmuje 12 zwycięzców rajdu (6 kierowców w kategoriach K1-K6) oraz 6 pilotów (w kategoriach K1-K6).

Nie prowadzi się klasyfikacji generalnej wszystkich kategorii.

Zwycięzcy rajdu – nagrody, puchary

Zwycięzcami rajdu, otrzymującymi nagrody indywidualne (puchary) są załogi, które w klasyfikacji czasowej rajdu zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach. Zwycięzcy w klasach otrzymują dyplomy. Po zakończeniu rajdu klasyfikacja czasowa zamieniana jest na punktową i ta klasyfikacja liczona jest jako wynik rajdu do klasyfikacji rocznej.

Punktacja

Sprawa punktacji w rajdach historycznych jest dla wszystkich przyzwyczajonych do współczesnych rajdów samochodów trochę dziwna i na pierwszy rzut oka nienaturalna. Dla jasności: klasyfikacja punktowa obowiązująca w HRPP nie jest wymysłem autorów regulaminu HRPP. Jest to proste i bezpośrednie przeniesienie zasad punktacji, jaka obowiązuje w Mistrzostwach Europy w Sportowych Rajdach Historycznych FIA. Zostały one wypracowane przez Komisję Historycznych Sportów Motorowych FIA na podstawie doświadczeń z prawie 20 lat rozgrywania tego cyklu.

Za co zdobywa się punkty:

1. Za wynik sportowy.

Generalnie sprawa jest prosta: za miejsce w kategorii (czyli „generalce z okresu”) punkty dostaje się za miejsce. Dla wszystkich klas jest tak samo, i wynik w kategorii liczy się bez względu na ilość zgłoszonych w danej kategorii. Do tego dodaje się wynik za punkty zdobyte w klasie. Jednak tu już nie jest tak oczywiście. Kierując się zasadą nagradzania zawodników, którzy pokonali w swej klasie większą liczbę załóg FIA przyjęło dwie skale: dla klasy gdzie wystartowało 3 lub więcej zawodników punktacja to jest dwukrotnie wyższa.

W klasie 3 i więcej załóg:
1-sze – 10 punktów,
2-gie – 8 punktów,
3-cie – 6 punktów,
4-te – 5 punktów,
5-te – 4 punkty,
6-te – 3 punkty,
7-me – 2 punkty,
8-me – 1 punkt.

W klasie mniej niż 3 załogi:
1-sze – 5 punktów,
2-gie – 4 punkty.

Stąd jeśli w danej kategorii startuje 5 załóg, z czego 3 w jednej klasie a 2 w innej: to te trzy załogi otrzymują odpowiednio 10, 8 i 6 punktów za trzy pierwsze miejsca, a w przypadku pozostałych dwóch załóg w innej klasie otrzymują one odpowiednio tylko 5 i 4 punkty.

Do tak zdobytych punktów dodaje się punkty za kategorie. Tu dla wszystkich skala punktacji jest tylko jedna:

1-sze – 8 punktów,
2-gie – 6 punktów,
3-cie – 5 punktów,
4-te – 4 punktów,
5-te – 3 punkty,
6-te – 2 punkty,
7-me – 1 punkty.

Charakterystyczna dla wypracowanego przez FIA systemu (nota bene wprowadzonego w tej formie dopiero w 2016 roku) preferencje mają zwycięzcy w klasach. Np. za pierwsze miejsce w klasie obsadzonej przez minimum 3 załogi dostaje się 10 pkt. A za miejsce zwycięstwo w kategorii zawodnicy otrzymują tylko 8 punktów.

2. Punkty dodatkowe.

Dodatkowe punkty zdobywa się za:

1. Wiek

W kategorii 1 – dla wyrównania szans samochodów z okresu 1931-1969, samochody startujące w otrzymują dodatkowe punkty:

1 punkt dla każdej załogi startującej samochodem z okresu F (1.01.1962 do 31.12.1965),
2 punkty dla każdej załogi startującej samochodem z okresu E (01.01.1946 do 31.12.1961),
3 punkty dla każdej załogi startującej samochodem z okresu D (01.01.1931 do 31.12.1945).

Załogi startujące samochodami z okresu 1966-1969 nie otrzymują dodatkowych punktów.

2. Start

Wszystkie załogi, które wezmą udział w starcie honorowym / innych elementach promocji rajdu wymaganych w regulaminie uzupełniającym (np. obecność w strefie przedstartowej) i wystartują do OS 1 otrzymują dodatkowy 1 punkt. Punkt ten jest zaliczany do klasyfikacji punktowej rajdu oraz do klasyfikacji rocznej, bez względu na to, czy załoga wycofa się z rajdu czy go ukończy. Jedyną przyczyną, które powoduje nie naliczenie tego punktu jest wykluczenie załogi z rajdu w trybie dyscyplinarnym.

3. Barwy historyczne

Wszystkie załogi, które otrzymały punkty „za start” i są w „barwach historycznych” otrzymują dodatkowy punkt za „barwy historyczne”.

Wg regulaminu HRPP: za „barwy historyczne” uznaje się sposób i kolorystykę malowania oraz wszystkie naklejki reklamowe i rajdowe z konkretnego rajdu lub sezonu w historii rajdowej danego modelu. Nazwiska historycznej załogi samochodu i ich flagi narodowe mogą być również zachowane pod warunkiem, że ich rozmieszczenie nie koliduje z wymogami rozmieszczenia nazwisk załogi zgodnie z zał. nr 4. Wielkość, kolorystyka oraz rozmieszczenia wszelkich historycznych naklejek rajdowych muszą być zgodne z oryginałem. Obowiązkowe rozmieszczenie naklejek regulaminowych musi uwzględniać barwy historyczne samochodu. Dopuszczalne są naklejki (oznaczenia i symbole) aktualnych sponsorów, rozmieszczone w sposób nie kolidujący z barwami historycznymi oraz tablicami rajdowymi i obowiązkową reklamą organizatora.

4. Ukończenie

Wszystkie samochody, które ukończą rajd i zostaną sklasyfikowane otrzymują dodatkowy punkt.

Opracował: Mirosław Miernik
Do Góry