WRC: Toyota i M-Sport zadowolone z postępu prac nad hybrydami
WRC: Copact Dynamics wyłącznym dostawcą systemu hybrydowego
Wirtualny Rajdowy Puchar Polski 2020 – odpowiedź na czas epidemii
51. Rajd Festiwalowy 2020 odwołany
Prodrive zainteresowany pomocą w budowie respiratorów w Wielkiej Brytanii
previous arrow
next arrow
Slider

Akademia Rajdy24: mistrzostwa Polski


Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski przechodzą w sezonie 2015 niemałą rewolucję. Spore zmiany związane są z likwidacją dotychczasowej drugiej ligi, czyli Rajdowego Pucharu Polski. Zacznijmy od długości rajdu RSMP, która obecnie wynosi 135 kilometrów (z tolerancją +/- 10%). Runda składa się łącznie z Etapu 1 i Etapu 2. Jako ostatni odcinek Etapu 2 będzie rozgrywany dodatkowo punktowany OS rajdu, tzw. Power Stage (PS). Przy zachowaniu postanowień art. 2.1 i 2.7 Regulaminu Sportowego, ustala się, że trasa rajdu musi być podzielona na dwa Etapy (1 Etap = 1 dzień). Sumaryczna długość OS Etapu 1 musi wynosić 45km (+/-10%), natomiast sumaryczna długość OS Etapu 2 musi wynosić 90km (+/-10%).

Zobowiązuje się organizatorów do następującego harmonogramu zawodów:
– środa – w godz. 18:00 – 22:00 wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą rajdu, odbiór administracyjny (OA) oraz montaż GPS (opcjonalnie),
– czwartek – w godz. 7:00 – 8:00 alternatywne wydawanie dokumentów do zapoznania z trasą rajdu, odbiór administracyjny (OA) oraz montaż GPS (opcjonalnie),
– czwartek – w godz. 08:00 – 20:00 zapoznanie z trasą rajdu,
– czwartek – w godz. 19:00 – 23:00 badanie kontrolne 1 (BK 1) oraz montaż GPS,
– piątek – w godz. 8:00 – 12:00 odcinek testowy (8:00-10:30 samochody 4WD, 9:30-12:00 samochody 2WD),
– piątek – w godzinach popołudniowych ceremonia startu,
– piątek – rajd Etap 1,
– sobota – rajd Etap 2, w tym ok. godz. 15:00 – Power Stage
W przypadku kiedy niedziela jest 2 Etapem rajdu, cały harmonogram ulega przesunięciu o jeden dzień. Według kalendarza opublikowanego na Gali Sportu Samochodowego w systemie środa/sobota rozegrane zostaną trzy rundy: Karkonoski, Rzeszowski i Arłamów.

Mocno zmieniona została także punktacja za rajd. W frekwencji powyżej 10 załóg pierwsza na mecie otrzyma 25 punktów, kolejne 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 i 1. W każdej klasyfikacji rocznej RSMP sklasyfikowani będą zawodnicy/kierowcy i piloci, którzy zostaną sklasyfikowani w minimum dwóch rajdach w sezonie.

Power Stage (ostatni OS rajdu) jest nowością i będzie dodatkowo punktowany wg następujących zasad:
– 3, 2, 1 pkt. odpowiednio za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej lub klasyfikacji generalnej 2WD rajdu,
– 1 pkt. za zajęcie pierwszego miejsca w klasie, w której co najmniej trzech zawodników ukończyło Power Stage.
– w klasyfikacjach klubowej, zespołów producentów i zespołów sponsorskich punkty za Power Stage nie będą przyznawane.

Zawodnicy zgłoszeni w klasie HR2 samochodem napędzanym na jedną oś nie będą klasyfikowani w klasyfikacji generalnej 2WD.

Sezon 2015 RSMP będzie się składał z 8 rund (kalendarz znajdziesz tutaj) i będzie podzielony na dwie połowy (po 4 rajdy). We wszystkich klasyfikacjach rocznych, indywidualnych i zespołowych zawodnikom i/lub kierowcom punkty, w każdej połowie sezonu, będą zaliczone wg klucza:
– przy 4 rozegranych rundach minus 1 runda,
– przy 3 i mniej rozegranych rundach bez odliczenia.

Zmieniono nazewnictwo klas. Pozostaje klasa 2 (S2000-Rally 1.6T, S2000-Rally 2.0 i grupa R5), grupa N w przyszłym roku to klasa 2N. Następnie klasa RGT, klasa 3 (grupa A od 1.6 do 2.0, S1600, R2C, R3C, R3D i R3T), klasa 4 to grupa A od 1.4 do 1.6, R2B i Kit Cary. 4N to grupa N od 1.6 do 2.0. Klasa 5 to grupa A do 1400 cm3, grupa N do 1600 cm3 i R1A/B wolnossące do 1600 cm3 oraz turbo do 1067 cm3. Utworzono również klasę 4F, dla samochodów Ford Fiesta (nr homologacji A-5729).

Grupę historyczną podzielono na sześć klas. HR2 to auta grupy A i N powyżej 2 litrów (bez WRC), HR3 to grupa A od 1.6 do 2.0 oraz klasa BMW E30. W HR4 konkurować będzie grupa A od 1.4 do 1.6 oraz Kit Cary do 1.6. HR4N to samochody grupy N od 1.6 do 2.0, HR5 to grupa A do 1.4 i grupa N do 1.6. W HR+30 pojadą samochody, które uzyskały homologację przed 1985 rokiem.

Kolejną klasą będzie OPEN N. W klasie tej dopuszczone są wszystkie homologowane modele samochodów Mitsubishi Lancer i Subaru Impreza, w których dokonano modyfikacji wykraczających poza ramy homologacji danego modelu lub art. 254 Zał. J. W klasie OPEN N dopuszczone są również samochody zbudowane na bazie nadwozia samochodów turystycznych lub samochodów wielkoseryjnej produkcji (min. 2500 identycznych egzemplarzy wyprodukowanych w okresie kolejnych 12 miesięcy) nie posiadające homologacji sportowej FIA. Warunkiem dopuszczenia takich samochodów do klasy OPEN N jest wykorzystanie do ich budowy podzespołów pochodzących z Mitsubishi Lancera lub Subaru Imprezy. Klasa OPEN N przeznaczona jest dla samochodów z silnikiem doładowanym i napędem na cztery koła, zarówno tych, które taki rodzaj napędu posiadają seryjnie, jak i tych w których napęd na drugą oś został dodany w wyniku modyfikacji modelu bazowego. W samochodach klasy OPEN N zastosowane modyfikacje muszą być zgodne z poniższymi kryteriami. Klasa OPEN 2WD przeznaczona jest dla samochodów z napędem na dwa koła, przednie lub tylne. W klasie OPEN 2WD dopuszczone są samochody posiadające homologację sportową FIA lub PZM, w których dokonano modyfikacji wykraczających poza ramy homologacji danego modelu, w tym także samochody Kit-car o pojemności silnika ponad 1600 cm3. W klasie OPEN 2WD dopuszczone są również samochody zbudowane na bazie nadwozia samochodów turystycznych lub samochodów wielkoseryjnej produkcji 6 / 12 (min. 2500 identycznych egzemplarzy wyprodukowanych w okresie kolejnych 12 miesięcy), nieposiadające homologacji sportowej FIA.

Wpisowe w klasie 2, 2N i RGT wyniesie 3000 złotych (bez obowiązkowej reklamy organizatora 6000 złotych). OPEN N i HR2 to 2500 (5000), 3, 4, 4N i 5, 4F i OPEN 2WD to 2000 (4000), HR3, HR4, HR4N, HR5 oraz zawodnicy sklasyfikowani w RPP w sezonie 2014 (nie dotyczy zgłoszeń samochodami klas: 2, 2N, RGT, OPEN N, HR2) to 1500 (3000 złotych). Wysokość wpisoweego w HR+30 wyniesie 1000 (2000).

Dla zawodników osób prawnych (samochód zgłoszony przez osobę inną, niż kierowca lub pilot tego samochodu) wpisowe jest wyższe o 500,- PLN w stosunku do każdej kwoty zawartej w tabeli w art. W przypadku zgłoszenia do klasyfikacji zespołów sponsorskich obowiązuje dodatkowe wpisowe w wysokości 500,- PLN za jedną załogę, a w przypadku zgłoszenia do klasyfikacji zespołów producentów obowiązuje dodatkowe wpisowe w wysokości 500,- PLN za jedną załogę.

Organizatorzy na odcinkach specjalnych mogą ustawić tzw. „ograniczenia cięć”, których zadaniem będzie uniemożliwienie skrócenia lub zjechania z wyznaczonej drogi podczas zapoznania z trasą i/lub w czasie trwania odcinka specjalnego. Każde opuszczenie drogi czterema kołami poza krawędź jezdni mające na celu skrócenie trasy zostanie zasygnalizowane ZSS. Organizator, decydując się na ustawienie „ograniczenia cięcia”, zobowiązany jest do zapewnienia w tym miejscu sędziego zabezpieczenia, odpowiedzialnego za ewentualną odbudowę naruszonego elementu w celu przywrócenia stanu początkowego przed przejazdem następnej załogi.

Za każdy nieukończony OS Etapu 1 zawodnik otrzymuje karę 3 minut. Kara ta będzie doliczona do czasu osiągniętego przez najlepszego zawodnika w jego klasie na danym OS. W przypadku gdy w danej klasie występuje tylko jedna załoga kara będzie naliczona do najlepszego czasu osiągniętego w niższej klasie wg kolejności klas opisanej w pkt. 5.5 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy zawodnik nie ukończy ostatniego OS Etapu 1 lub pomimo ukończenia ostatniego OS nie ukończy Etapu 1 (co będzie traktowane jak nieukończenie ostatniego OS Etapu 1) zostanie naliczona kara 5 minut w sposób opisany powyżej. Po nałożeniu kar czasowych uznaje się, że zawodnik ukończył Etap 1 i będzie klasyfikowany w całym rajdzie, co wiąże się z możliwością zdobywania punktów w Mistrzostwach, jak i punktów bonusowych za Power Stage.

Na liście priorytetowej PZM 2015 znalazło się dziesięciu zawodników: Wojciech Chuchała, Grzegorz Grzyb, Łukasz Habaj, Kajetan Kajetanowicz, Tomasz Kasperczyk, Robert Kubica, Tomasz Kuchar, Maciej Oleksowicz, Maciej Rzeźnik i Michał Sołowow (ostatniego z nich priorytet obowiązuje wyłącznie w startach poza granicami Polski).

Do Góry