Kategoria: RO, KJS

Zmiany w przyznawaniu licencji sportu samochodowego

Polski Związek Motorowy wprowadził zmiany, które ułatwią zdobycie licencji zawodnika i licencji kierowcy stopnia „RN”. Od tego roku, aby ją zdobyć, nie trzeba będzie ukończyć wymaganej liczby imprez typu KJS. Alternatywą będzie jednodniowy, 3-godzinny kurs obejmujący jazdę po placu lub/i na torze oraz zajęcia praktyczne.

3. Szkolenie praktyczne (jeden z poniżej przedstawionych wariantów):

– 3.2.1. Ukończenie, co najmniej 4 imprez KJS, SKJS, TIS, (w tym minimum 2 w charakterze kierowcy) lub ukończenie 2 rund RPPST/HRSMP/HRPP jadąc bez pomiaru czasu, na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów, co należy potwierdzić na druku P-3 będącym załącznikiem do wniosku o przyznanie licencji. Ubiegający się o licencję osobiście odpowiada za prawidłowe wypełnienie wszystkich pozycji wniosku i załącznika P-3 oraz ich właściwe sygnowanie przez osoby upoważnione.

– 3.2.2. Ukończenie jednodniowego kursu obejmującego minimum 3 godziny jazdy na placu i/lub torze oraz zajęcia praktyczne. Program kursu jest corocznie ustalany i zatwierdzany przez GKSS PZM.

Oprócz szkolenia praktycznego wymagane będzie także przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny „sport samochodowy” przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego. Ponadto należy odbyć jednodniowe szkolenie obejmujące zajęcia teoretyczne w zakresie znajomości regulaminów sportu samochodowego, obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz znajomości opisów nawigacyjnych. Na koniec pozostanie zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez OKSS PZM i zatwierdzoną przez GKSS PZM oraz otrzymanie stosownego zaświadczenia.

Pełny regulamin znajdziesz tutaj.

Zobacz również:

komentarzy
Serwis tworzy grupa pasjonatów, dla których rajdy samochodowe są czymś więcej niż tylko sportem.

Zgodnie z nazwą Rajdy24, relacjonujemy życie rajdowego świata 24 godziny na dobę.

Nasi partnerzy

Dołącz do nas!

Copyright © Rajdy24.pl (2014 - 2016). Właścicielem serwisu jest firma GB Promotion

Do Góry