Kategoria: RSMP

Problemy z utworzeniem Open 2WD

Niedawno informowaliśmy Was o pomyśle utworzenia klasy Open 2WD w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Inicjatywę zorganizowania takiej klasy podjęli sami zawodnicy, którzy zwrócili się o to do Polskiego Związku Motorowego. W chwili obecnej mają jednak problem z rozmowami, a przedstawiciele PZM nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Dostaliśmy informacje od zainteresowanych zawodników starających się o utworzenie Open 2WD, którą publikujemy poniżej.

„Rozpoczynający się za nieco ponad dwa miesiące sezon rajdowy będzie rewolucyjny. Nowa formuła Mistrzostw Polski, likwidacja Rajdowego Pucharu Polski i wiele innych zmian miało dać polskim rajdom nowy impuls. Najważniejsza jednak miała być miał być zmiana nastawienia PZM do zawodników. Jej zapowiedzią była przeprowadzona na Rajdzie Nadwiślańskim ankieta dotycząca planowanych zmian. Głos zawodników miał być wysłuchany i wzięty pod uwagę przy tworzeniu regulaminów na nowy sezon. Początkowo wszystko wyglądało dobrze. Niestety ostatnio coraz wyraźniej widać, że poprawa była jedynie chwilowa i bardzo szybko wracają dawne, złe obyczaje.

Zaraz po publikacji regulaminu RSMP grupa zawodników (m.in. Robert Halicki, Marcin Opałka, Paweł Hankiewicz i Bartosz Kołdej) zwróciła się do PZM o przywrócenie istniejącej w poprzednim sezonie klasy Open 2WD. Początkowo odzew ze strony związku był pozytywny. Minął jednak miesiąc, a oficjalnej decyzji wciąż nie ma. Przez ten czas GKSS nie próbował nawet rozmawiać z zainteresowanymi, chociaż pod pismem do PZM podpisało się 9 zawodników (a startami w tej klasie zainteresowanie wyraża jeszcze kilku kolejnych). Co więcej, z docierających sygnałów wynika, że większość ich postulatów nie zostanie uwzględniona.

Zawodnicy prosili w szczególności o uwzględnienie aut klasy Open 2WD w klasyfikacji „ośki” i w generalce, a także o obniżenie wpisowego. Ta ostatnia kwestia była zresztą poruszona przez PZM we wspomnianej ankiecie dla zawodników. Dziś o propozycjach sprzed kilku miesięcy związek wyraźnie chce zapomnieć. Wpisowe jest wyższe zarówno dla jeżdżących dotychczas w RPP jaki w RSMP i to mimo zmniejszenia ilości kilometrów OSowych.

– W zeszłym roku wpisowe w klasie HR w mistrzostwach Polskie wynosiło 1300 zlotych. Tyle samo płacili zawodnicy przechodzący z RPP do RSMP. Rajdy będą krótsze, więc wpisowe miało być niższe. Tymczasem ma wynosić 2500 złotych, a więc niemal dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Przy zaplanowanych ośmiu runach daje to dodatkowy koszt w wysokości 9600 złotych. To tyle, co budżet na jeden rajd – mówi jeden z zainteresowanych zawodników.

Inny dodaje – Odnosimy wrażenie, że PZM chce pokryć koszty organizacji rajdów z wpisowego od zawodników. To możliwe w przypadku KJSów, ale tak nie da się organizować mistrzostw Polski. Co więcej skutek będzie odwrotny od założonego – wielu zawodników nie wystartuje i kasy zamiast więcej będzie mniej. Starty poniosą i organizatorzy rajdów i kibice, którzy obejrzą mniej samochodów.

Także kwestia uwzględnianie aut z Open 2WD w klasyfikacjach pozostaje niejasna. Próby rozmowy z przedstawicielami GKSS nie przynoszą rezultatu. – Proszeni o reakcję, pomoc i informacje panowie Arkadiusz Sąsara i Jarosław Noworól odsyłają nas jeden do drugiego, skutecznie unikając jakichkolwiek deklaracji i jednoznacznego wyjaśnienia sprawy – relacjonuje kontakty z członkami GKSS jeden z zawodników.

Milczenie związku uniemożliwia zawodnikom podjęcie decyzji dotyczących nowego sezonu. Tymczasem do jego rozpoczęcia zostaje coraz mniej czasu. – Jeżeli tak ma wyglądać „nowe otwarcie” i wola dialogu ze strony PZM to trzeba się mocno zastanowić, czy to wszystko ma sens. Celem wprowadzanych zmian miało być zwiększenie frekwencji w rajdach. Może się okazać, że ten cel zostanie osiągnięty, tyle tylko, że liczba startujących wzrośnie nie w Polsce, a w Niemczech lub w Czechach – podsumowuje sytuację jeden z inicjatorów powołania klasy Open 2WD.

Zawodnicy zainteresowani udziałem w klasie Open 2WD:
Tomasz Kramarczyk (Opel Astra)
Mariusz Antonow (BMW 328i)
Marcin Opałka (BMW M3)
Krzysztof Skalski (BMW M3)
Bartosz Kołdej (Renault Clio Maxi)
Paweł Hankiewicz (Renault Clio s1600)
Robert Halicki (Abarth 500)
Marcin Radecki (BMW e30 2.0)
Sławomir Jarek “Virnik” (BMW M3)
Robert Wiśniewski (BMW M3)
Szymon Rusin (BMW M3)”

Treść pisma przesłanego do PZM z prośbą o utworzenie klasy Open 2WD:

„Ze względu na likwidację klasy OPEN 2WD w RSMP 2015 przygotowaliśmy pismo, które dotyczy reaktywacji klasy OPEN 2WD, zasad jej klasyfikowania, wysokości wpisowego oraz stabilności przepisów technicznych i warunków klasyfikacji, co najmniej na okres 2015-2017.

W Regulaminie RSMP na sezon 2015 nie przewidziano istnienia utworzonej w sezonie 2014 klasy OPEN 2WD. Do startów w tej klasie intensywnie przygotowywało się już w zeszłym roku kilku kierowców, budując samochody z myślą o sezonie 2015. Deklaracje startów w sezonie 2015 złożyło już dziewięciu zawodników.

Obecne brzmienie regulaminu RSMP, które nie uwzględnia istnienia klasy OPEN 2WD, zmusza do zakupu nowych, drogich samochodów, promując tym samym nie najzdolniejszych, a dysponujących największym budżetem. Jednoczesna likwidacja RPP i klasy OPEN 2WD w RSMP spowoduje, że kilkunastu a być może więcej zawodników całkowicie zrezygnuje ze startów lub poszuka tańszych możliwości w sąsiednich krajach.

Brak reaktywacji tej klasy to strata dla organizatorów w postaci mniejszej ilości uczestników rajdów, a co za tym idzie mniejszych wpływów z wpisowego. Ucierpi na tym również jakość widowiska, w którym nie wezmą udziału ciekawe, przyciągające zainteresowanie kibiców i mediów samochody. To zmniejszone zainteresowanie szybko i nieuchronnie przełoży się na brak zainteresowania potencjalnych sponsorów. Powstanie mechanizm, który zamiast przyczyniać się do rozwoju polskich rajdów, będzie powodować pogłębiający się kryzys.

Naszą inicjatywę poddaliśmy weryfikacji wśród zainteresowanych zawodników jak również wśród kibiców i spotkała się ona z szerokim zainteresowaniem.

Reaktywacja klasy OPEN 2WD daje możliwości „wyciągnięcia z garażu” samochodów rajdowych, na które z zainteresowaniem czekają kibice. Daje to również możliwość startu zawodnikom, którzy starty finansują w całości lub znacznej części z własnych środków.

Ponadto klasa OPEN 2WD daje możliwość polepszenia osiągów samochodów, których rozwój został zaniechany przez producentów z powodu na wprowadzenia na rynek nowych, znacznie droższych modeli. Dlatego w kwestii regulaminu technicznego klasy postulujemy zachowanie rozwiązań z roku 2014.

Z rozeznania dokonanego wśród zawodników, którzy już w zeszłym roku byli zainteresowani udziałem w klasie OPEN 2WD wiemy, że duże znaczenie ma także wysokość wpisowego. Biorąc pod uwagę rozwój tej klasy i zachęcenie zawodników do startów nie powinno być ono wyższe niż 1500 zł.

Ponadto musimy zauważyć, że zawodnicy, którzy brali udział w cyklu RPP w sezonie 2014 zostali mocno poszkodowani przez znacząco wyższe wpisowe w RSMP. Ze wspomnianego wyżej rozeznania wiemy, że kilku liczących się zawodników w sezonie 2014 z uwagi na tak drastyczną zmianę nie będzie w stanie wystartować w RSMP. Wyjściem z tej sytuacji, zachęcającym do zebrania budżetu choćby na kilka rajdów, byłoby wprowadzenie w sezonie 2015 obniżonego wpisowego dla zawodników, którzy w zeszłym roku startowali w RPP. Należy podkreślić, że rozwiązanie takie było stosowane w poprzednich latach dla zawodników przechodzących z RPP do RSMP. Obniżka ta powinna być niezależna od klasy, w której dokonają zgłoszenia.

Kolejną bardzo ważną kwestią jest uwzględnianie klasy OPEN 2WD w klasyfikacji generalnej jak i w Grupie 2WD, co zgodnie podnoszą wszyscy zainteresowani zawodnicy. Takie rozwiązanie ma znaczenie zarówno dla aktualnie deklarujących się zawodników jak i dla zwiększenia frekwencji w kolejnych sezonach. Możliwości wykorzystania wyników w calach promocyjnych i medialnych w kluczowy sposób wpływa na szanse pozyskania sponsorów.

Ponadto uwzględnienie klasy OPEN 2WD w klasyfikacjach zwiększy ogólną rywalizację w rajdzie, konkurencyjność, przekładając się tym samy na znacznie ciekawsze dla kibica widowisko sportowe.
Reasumując, powołując się na punkt 4.4 regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski z dnia 1 stycznia 2015 wnioskujemy o jak najszybsze wprowadzenie zmian w regulaminie RSMP 2015 w postaci:
– utworzenia klasy OPEN 2WD zgodnej z zapisami regulaminu technicznego dla OPEN 2WD obowiązującego w sezonie 2014
– klasyfikowania klasy OPEN 2WD w klasyfikacji generalnej oraz Grupie 2WD
– ustalenia wpisowego dla zawodników biorących udział w tej klasie na poziomie max. 1500 zł
– ustalenia w sezonie 2015 wpisowego dla zawodników uczestniczących w zeszłym roku w rajdach RPP na poziomie max. 1300 zł
– zagwarantowanie stabilności wyżej wymienionych rozwiązań, przez co najmniej trzy sezony”

Zobacz również:

komentarzy
Do Góry