Rajd Sardynii 2019: drugie miejsce Kajetanowicza i Szczepaniaka w WRC 2!
Michał Rokita i Wojciech Habuda wygrywają 50. Rajd Festiwalowy 2019
3. runda Tarmac Masters pod znakiem zmiennej pogody i trudnych odcinków specjalnych – podsumowanie
Arkadiusz Lechoszest i Krzysztof Pietruszka stawiają na dobrą zabawę w 50. Rajdzie Festiwalowym
Rajd Sardynii 2019: Sebastien Ogier liderem z niewielką przewagą
previous arrow
next arrow
Slider


Kategoria: RO, KJS, RSMP

Komunikat PZM: badanie przedsezonowe, zmiany w RO

Polski Związek Motorowy opublikował komunikat na 2/2015, w którym wprowadzono sporo poprawek. Najważniejsze zmiany dotyczą RSMP oraz RO:

1. Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
GKSS PZM podjęła decyzję o przeprowadzeniu przedsezonowego Badania Kontrolnego dla zawodników startujących w RSMP 2015. Zasady w/w badania stanowią załącznik nr 6 do regulaminu ramowego RSMP.

2. Rajdy okręgowe
2.1. W celu uporządkowania sytuacji związanej z tworzeniem cykli rajdów okręgowych sięgających poza terytorium jednego okręgu, GKSS PZM zezwala na tworzenie mistrzostw ponad okręgowych na terytorium maksymalnie trzech, sąsiadujących ze sobą okręgów.
2.2. GKSS PZM zwraca uwagę organizatorom rajdów okręgowych, że opublikowane regulaminy ramowe RO i KJS dopuszczają organizację w ramach jednej imprezy (opartej na dwóch regulaminach uzupełniających) jedynie rajdu okręgowego i Super KJS. Włączenie w tą imprezę dodatkowo KJS jest niedopuszczalne.
2.3. GKSS PZM podjęła decyzję o zmianie nazwy klasy N4-31 na RO4-31 oraz dopuszczeniu w niej samochodów spełniających zapisy art. 255 Zał. J do MKS.

PZM dopuścił w ramach Open N dla samochodów Subaru Impreza możliwość stosowania silnika o pojemności skokowej większej niż 2000 cm3, jednak nie większej niż 2500 cm3. W takim przypadku silnik musi być zgodny z Art.254 z wyjątkiem dowolnego intercoolera i miejsca jego usytuowania pod warunkiem zamontowania intercoolera i przewodów powietrza doładowanego w komorze silnika. W replikach samochodu Subaru Impreza WRC model S12B dopuszcza się stosowanie zawieszenia „rurkowego” na wzór zawieszenia „KIT R4” dostosowanego wymiarami i parametrami do tak zbudowanego nadwozia.

Regulamin Przedsezonowego Badania Kontrolnego

Wprowadzenie: W sezonie 2015 pilotażowo wprowadza się możliwość przeprowadzenia Przedsezonowego Badania Kontrolnego, zwanego dalej PBK dla samochodów uczestniczących w RSMP. Pozytywny wynik PBK po spełnieniu wymagań ujętych w niniejszym regulaminie pozwoli na uczestnictwo w rundach RSMP bez konieczności udziału samochodu w BK 1 przed poszczególnymi rundami w sezonie. Podczas PBK nie będzie przeprowadzone plombowanie zespołów oraz ważenie samochodu. Plombowanie i ważenie samochodu odbędzie się podczas rundy RSMP, w miejscu i czasie uzgodnionym z Delegatem Technicznym. Samochód przedstawiony do PBK musi być kompletny oraz musi być zarejestrowany na terytorium RP i posiadać KSS wydaną przez PZM.

Ważność PBK: Pozytywny wynik PBK powoduje uzyskanie wizy, która pozwoli na udział w zawodach bez konieczności przedstawiania samochodu do BK1 przed zawodami. Domyślnie wiza przyznawana jest na cały sezon 2015, ale wiza ta może zostać unieważniona przez Delegata Technicznego w następujących sytuacjach:

– utrata terminu ważności lub uszkodzenie jednego z elementów wyposażenia bezpieczeństwa (klatka, fotel, mocowanie fotela, pasy, itp.),
– nie poinformowanie Delegata Technicznego w trakcie sezonu, o zmianie wyposażenia, które zostało przedstawione i zadeklarowane na PBK,
– nie ukończenie rundy RSMP (wycofanie się z imprezy z powodu rezygnacji, awarii, wypadku) i nie przedstawienie w czasie trwania danej rundy samochodu do oględzin sędziemu technicznemu wyznaczonemu przez Delegata Technicznego,
– brak przedstawienia Karty Wyposażenia Osobistego (zał. 1) Delegatowi Technicznemu przed startem do rundy RSMP,
– uszkodzenie oznakowania informującego o pozytywnym wyniku PBK,
– decyzja Delegata Technicznego spowodowana innymi czynnikami.

Procedura PBK: PBK odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2015 na terenie hali lodowiska OSiR, Świdnica, ul. Śląska – bezpośrednio przed 43 Rajdem Świdnickim-Krause. Harmonogram PBK będzie opublikowany w dniu 17 kwietnia 2015 na stronie www.rajdkrause.pl. Udział w PBK wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola w zgłoszeniu do Rajdu Świdnickiego oraz wniesienia dodatkowej opłaty na konto organizatora rajdu w wysokości 300 zł od przedstawionego samochodu.

W rajdach okręgowych zmieniono nazwę klasy N4-31 na RO4-31. W klasie K4 dopuszczono udział samochodów BMW E30 zgodnych z regulaminem technicznym (załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu ramowego). W samochodach klasy K1, K2, K3, K4 dopuszcza się odstępstwo techniczne polegającego na zmianie rozwiązania konstrukcji hydraulicznego hamulca ręcznego oraz korektora hamowania kół tylnych. Zespoły te mogą być inne niż w homologacji ale muszą być dopuszczane do handlu. Na każdorazowe odstępstwo w konstrukcji układu hydraulicznego hamulca ręcznego oraz korektora hamowania kół tylnych musi być wyrażona zgoda Zespołu Technicznego GKSS.

W Super KJS zabroniono startu samochodom z instalacjami LPG lub CNG, oraz określono, że pasy bezpieczeństwa muszą być minimum 4-punktowe, posiadające homologację FIA (aktualną lub utraconą) lub E, o szerokości pasa ramieniowego min 3 cale (stanowczo zalecane z listy tech. FIA nr 24). Montaż pasów zgodny z art. 253-6.2 Zał. J.

Zobacz pełny komunikat 2/2015
Do Góry