Jan Kopecky i Pavel Dresler wygrywają Rajd Barum 2019!
Kajetanowicz pojedzie Volkswagenem Polo GTI R5 w Rajdzie Niemiec 2019
Aleksiej Łukaniuk nie zamierza wygrać Rajdu Barum za wszelką cenę
Hayden Paddon rozmawia z M-Sportem o przyszłości w WRC
Marcin Wrona debiutuje w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski
previous arrow
next arrow
Slider


Kategoria: Bez kategorii

KJS i Super KJS – nowy regulamin imprez amatorskich

Polski Związek Motorowy opublikował ostatni regulamin dotyczący warunków startów w rajdach samochodowych 2015, czyli regulamin Konkursowej Jazdy Samochodem. Główną zmianą jest podzielenie imprez amatorskich na KJSy i Super KJSy. Typowa formuła KJSu nie będzie mocno zmieniona, natomiast Super KJS jest całkowitą nowością. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Super KJS to regulaminowa nowość. Może odbywać się wyłącznie przy rajdzie okręgowym, jednak musi posiadać zatwierdzony przez OKSS własny, odrębny regulamin uzupełniający. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończenie przez kierowcę i pilota szkolenia z obowiązujących procedur bezpieczeństwa w rajdach samochodowych. Organizator Super KJS musi w programie imprezy zaplanować i przeprowadzić w/w szkolenie. Po odbytym szkoleniu uczestnik Super KJS otrzyma dokument (zał. nr 5) potwierdzający znajomość procedur bezpieczeństwa. Dokument ten zachowa ważność do końca danego sezonu. Maksymalna długość próby SZ dla Super KJS może wynosić 3 km, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa jak dla RO, a zwłaszcza obecności w karetkach pogotowia lekarza o specjalności, jak w załączniku H do MKS. Wszystkie próby SZ musza być zakończone metą lotną.

Całkowita długość wszystkich prób SZ nie może przekroczyć 20 km. Wpisowe na Super KJS może wynosić maksymalnie 400 PLN. Samochody uczestników Super KJS muszą być obowiązkowo wyposażone w
klatkę bezpieczeństwa zgodną z art. 253 Zał. J oraz posiadać fotele i pasy bezpieczeństwa z aktualną lub utraconą homologacją FIA. Uczestnicy Super KJS muszą posiadać kaski i kombinezony stosowane w sporcie samochodowym, które mogą mieć utracone homologacje FIA lub producenta „E”. W Super KJS dopuszczone są samochody o pojemności nominalnej silnika do 2000 cm3. Dopuszcza się również samochody o pojemności przeliczeniowej silnika powyżej 2000 cm3, zgodnych z załącznikiem nr 1 do regulaminu ramowego RO. Uczestnicy Super KJS mogą ubiegać się o licencje RN na zasadach ogólnych. W Super KJS obowiązują wszystkie pozostałe procedury opisane w regulaminie ramowym, w tym w szczególności maksymalna prędkość średnia, podział na klasy, kary, procedury odwoławcze, itp.

Przyjmuje się, że imprezy tzw. „Klubowe” są imprezami zamkniętymi, na zaproszenia, przygotowanymi na zlecenie innych podmiotów niż PZM, a wpisowe na takie imprezy nie może być pobierane. Impreza musi być zatwierdzona przez właściwą dla organizatora OKSS, natomiast funkcję ZSS może pełnić jednoosobowo powołany przez OKSS sędzia z licencją klasy I, będący członkiem innego klubu niż klub organizatora. Ukończenie imprezy tego typu nie będzie miało wpływu na uzyskanie prawa do licencji RN. W imprezach tych należy zachować standardy bezpieczeństwa KJS, można stosować inne niż standardowe dokumenty, nie wolno jednak przekraczać dopuszczalnych długości prób i średnich prędkości.

W KJS pilot musi mieć ukończone 17 lat, a w imprezach Super KJS 18 lat. Kaski ochronne dla załogi muszą być typu stosowanego w sporcie samochodowym, posiadające znak homologacji producenta „E” lub homologację FIA (aktualną lub utraconą).

Nowy przepis wszedł w życie także w sprawie rozbicia szykan. Za przewrócenie lub przesunięcie słupka podczas próby otrzymuje się 5 punktów karnych, za jej rozbicie 10 punktów. Określono także przepisy bezpieczeństwa dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodu:

– pasy bezpieczeństwa, dla kierowcy i pilota muszą być*: oryginalne/seryjne, zgodne z homologacją producenta samochodu (w tym przypadku można używać tylko oryginalne fotele), stosowane w sporcie samochodowym, z aktualną lub utraconą homologacją FIA; z homologacją producenta „E”.
– fotel kierowcy i pilota musi być: oryginalny/seryjny, zgodny z homologacją producenta samochodu (w tym przypadku można używać tylko oryginalne pasy bezpieczeństwa), stosowany w sporcie samochodowym, z aktualną lub utraconą homologacją FIA typu kubełkowego, z homologacją producenta „E”;

* W przypadku zamocowania innych pasów bezpieczeństwa niż oryginalne (seryjne), muszą być one zamontowane do nadwozia samochodu zgodnie z instrukcją producenta pasów lub zgodnie z przepisami art. 253-6 Zał. J do MKS. W przypadku mocowania pasów zgodnie z instrukcją producenta uczestnik musi przedstawić tę instrukcję podczas BK 1.

Minimum jedna gaśnica o masie min. 1 kg, z aktualną datą dopuszczenia do użycia. W samochodach seryjnych, zgodnych z homologacją producenta, gaśnica może być zamocowana w oryginalnym miejscu, w sposób przewidziany przez producenta samochodu. W samochodach z przeróbkami (patrz powyżej – dopuszczone samochody) gaśnica musi być solidnie zamocowana dwoma metalowymi opaskami z zapięciami, umożliwiającymi jej szybkie wyjęcie z mocowania. Gaśnica musi być zamontowana w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i pilota. Na gaśnicy musza być umieszczone następujące informacje: pojemność, rodzaj środka gaśniczego, masa lub objętość środka gaśniczego, data wymaganego przeglądu lub data ważności.

Zobacz regulamin Konkursowej Jazdy Samochodem 2015
Do Góry